Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας

Πάβλοβα